Syndr Protokol Nedir?

Omnichain, sürdürülebilir likiditeye sahip, sermaye açısından verimli ve basit. Sentetik Varlıklar için DeFi Protokolü.

Selvers.eth
2 min readFeb 22, 2022
Syndr = Synthetic Derivatives

Sentetik varlıklar, başka bir varlığın fiyatını taklit eden tokenize türevlerdir (Türev ürünler=değeri bir dayanak varlığın değerindeki değişimlere göre değişen ürünler.).

Syndr; basit, sermaye açısından verimli ve omnichain (birçok farklı chain üzerinde çalışan), sentetik varlıklarınız (dTokens=derivative tokens=türev tokenlar) için varolan bir Merkeziyetsiz Finans (DeFi) protokolüdür. Syndr, stabilcoin’lerinizi teminat olarak alır ve vault (kasa) açarak dToken ödünç almanızı sağlar.

Syndr Protokol’ün temel özellikleri:

  • Stablecoin teminatı — Syndr, stablecoin’lere veya getiri (yield) sağlayan stablecoin’lere karşı kendinden çok zincirli dToken’lar oluşturur.
  • Sermaye Verimliliği — Kullanıcılar, son derece düşük MCR (Minimum Teminat Oranı) ile dToken ödünç alabilir. Örneğin, teminat olarak yalnızca FRAX kullanılarak açılan %110 ICR’ye sahip bir dToken kasası, FRAX’ın kendisinin %84.50'lik bir teminat oranına sahip olması ve geri kalanı FXS tarafından desteklenmesiyle %92.95'lik etkili bir stablecoin ICR’sine tekabül ediyor.
  • Likid + Tamamen Geri Alınabilir dTokens — Syndr dTokens, temel alınan stabilcoin teminatı olarak mevcut piyasa fiyatlarından tamamen geri alınabilir. Syndr, sistemin borcunu karşılamak için her zaman yeterli teminata sahip olmasını sağlar.
  • Sürdürülebilir Likidite + Oylama Gücü — Syndr, FEI, FRAX, redactedCartel ve OlympusDAO gibi platformların kullandığı POL (Protokol’ün Sahip Olduğu Likidite) ve PCV (Protokol Kontrollü Değer) kavramlarını kullanır. Syndr, platformda oluşturulan her sentetik varlığın belirli bir kısmının yanı sıra TOKE, BTRFLY, CRV, CVX vb. diğer oy hakkı olan varlıklara da sahip olacaktır. Buradaki amaç, likidite madenciliği ödüllerine olan bağımlılığı azaltmaktır.
  • Omnichain — Protokol içine entegre şekilde bulunan köprü zincirler arası aktarımı sağlar. Mevcut tüm EVM zincirlerinin yanı sıra EVM olmayan zincirleri de çerir. Bu, zincirler arası takas, zincirler arası ortak likidite ve farklı ekosistem ortaklıkları gibi sektörde daha önce mümkün olmayan ilkler yaratır.
  • Dinamik Çoklu Teminat Desteği — Bir dToken kasası açarken ve teminat yatırırken, kullanıcılar varlıklarını FRAX, DAI, LUSD, aDAI, cDAI vb. kombinasyonları gibi bir havuzda toplayabilirler. Syndr, protokol erişilebilirliğini iyileştirmek için dinamik şekilde yeni teminat varlıklarını destekleyebilir.
  • Dinamik MCR — Farklı dToken’ler için farklı teminatlandırma oranları ayarlanabilir; bu, sermaye verimliliği ve istikrar arasında dengeyi sağlar.
  • Harici Protokol Entegrasyonları — Syndr’de açık pozisyonları olan kullanıcılar, kontrolü harici akıllı sözleşmelere devredebilir. Bu, 3. parti sözleşmeler tarafından yürütülen otomatik kasa (vault) yönetim stratejilerine izin verir.

Syndr Protokol Hakkında

Syndr is a DeFi protocol for simple, capital-efficient & omnichain synthetic assets with sustainable liquidity.

Website: https://syndr.com/
Docs: https://docs.syndr.co/
Medium:
https://medium.com/syndr
Twitter:
https://twitter.com/syndr_co
Discord:
https://discord.gg/syndr
Telegram:
https://t.me/syndr_official
Reddit:
https://www.reddit.com/r/Syndr_Protocol/

--

--